Paragon fiskalny

Paragon fiskalny jest z nami każdego dnia. Czy to gdy idziemy po pieczywo do osiedlowej piekarni, czy kiedy kupujemy ubrania, idziemy do restauracji albo też korzystamy z usług fryzjera czy kosmetyczki. Paragon fiskalny rejestruje nabycie przez nas usługi bądź towaru. Ministerstwo Finansów chcąc zachęcić konsumentów do zwracania uwagi na to, czy sprzedawcy wykazują sprzedaż towarów […]

ulga dla programistów IP Box

Ulga IP Box i autorskie prawo do programu komputerowego

Ulga IP Box cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród podatników prowadzących działalność gospodarczą związaną z oprogramowaniem. Ministerstwo Finansów potwierdziło możliwość korzystania z tej preferencji przez programistów. Jednakże w wydanych objaśnieniach podatkowych Ministerstwo zachęca przed skorzystaniem z ulgi IP Box do wystąpienia z wnioskiem do KIS o interpretację indywidualną.  Zdaniem MF ze względu na dynamikę zmian […]

forma opodatkowania

Ryczałt czy podatek liniowy na 2021?

Przedsiębiorca do 22 lutego br. powinien zdecydować, czy zmienia formę opodatkowania na 2021 r. czy będzie rozliczać dochody jak w poprzednich latach. Podatek liniowy? Ryczałt? Przed podjęciem decyzji, szczególnie przy niewielkich kosztach działalności przedsiębiorca powinien rozważyć wybór ryczałtu. Od 2021 r. ustawodawca rozszerzył zarówno katalog podatników, mogących skorzystać z tej formy opodatkowania oraz podwyższył limit […]

Spółka jawna – podatnik CIT w 2021 r.

Od 2021 r. spółki jawne, jeśli ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego do właściwego urzędu skarbowego odpowiedniej informacji o podmiotach posiadających prawa do udziału w zysku tych spółek lub aktualizacji takiej informacji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany w składzie podatników, stają się podatnikami podatku dochodowego […]

KODY GTU

JPK_VAT kody GTU i procedury

Od października br. zmieniły się po raz kolejny przepisy dotyczące podatku od towarów i usług. Na podstawie rozporządzenia Ministra Inwestycji, Finansów i Rozwoju[1] nałożono w zakresie sprawozdawczości kolejne, całkowicie nowe obciążenia na przedsiębiorców będących podatnikami VAT. Począwszy od października do urzędu skarbowego nie są już przesyłane deklaracje VAT oraz JPK_VAT. Od teraz należy przesyłać pliki […]

Newsletter


Bądź na bieżąco