Nowa matryca stawek VAT już obowiązuje

Nowa matryca stawek VAT została stworzona w oparciu o wykorzystanie do identyfikowania dla potrzeb tego podatku:

– towarów wg  Nomenklatury scalonej (CN) a

– usług wg  PKWiU 2015.

Do końca bieżącego roku w przypadku towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności, wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT należy jednak  stosować klasyfikację wg PKWiU 2008.

Od 1 lipca br. stawka VAT na poszczególne grupy towarów została ujednolicona i nie będzie takiego przypadku, gdy np. ciastka mają różne stawki VAT 5%, 8% i 23% (w zależności od terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości). Na niektóre towary stawka VAT jest niższa ale też jest grupa towarów z podwyższoną stawką. Na stronie internetowej MF w zakresie wprowadzonych zmian czytamy, że z uwagi na „zaproponowane obniżki stawek dla produktów niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka oraz konieczność zachowania pewnej równowagi budżetowej konieczne było punktowe podwyższenie stawek podatku dla niektórych towarów”.

Niższa stawka VAT dotyczy między innymi

 • owoców tropikalnych i cytrusowych– spadek z 8% do 5 %,
 • pieczywa oraz ciastek – każdy rodzaj objęty został 5% stawką VAT (poprzednio było 5%, 8% i 23%),
 • zup, bulionów, żywności homogenizowanej i dietetycznej – spadek z 8% do 5%,
 • musztardy oraz niektórych przypraw przetworzonych (np. pieprz, tymianek) – spadek z 23% do 8%,
 • żywności dla niemowląt oraz małych dzieci, a także smoczki, pieluszki i foteliki samochodowe – spadek z 8% do 5 %.

Wzrost stawek dotyczy:

 • niektórych przypraw nieprzetworzonych np. kmin, szafran, kurkuma – zmiana z 5% na 8%,
 • owoców morza i przetworów z nich, a także kawioru i dań sprzedawanych w placówkach gastronomicznych przygotowanych z wykorzystaniem tych produktów – zmiana z 5% na 23%,
 • lodu używanego do celów spożywczych i innych celów chłodniczych – zmiana z 8% na 23%,
 • drewna opałowego – zmiana z 8% do 23%.

Violetta Wełnicka

Doradca Podatkowy

Przedłużenie terminów zapłaty zaliczek dla płatników PIT – nowe rozporządzenie MF

W dniu 1 czerwca 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie, w którym przedłużyło terminy na zapłatę zaliczek.

Nowe terminy to:

 • 20 sierpnia 2020 r. –w przypadku zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w marcu 2020 r.
 • 20 października 2020 r. –w przypadku zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w kwietniu 2020 r.

Dodatkowo wprowadzono przesunięcie terminu na zapłatę zaliczek od przychodów pobranych w miesiącu maju 2020 r. Nowy termin to 20 grudnia 2020 r. Jednak w tym przypadku jest to możliwe pod warunkiem poniesienia przez płatników negatywnych konsekwencji z powodu COVID-19.

Co to są negatywne konsekwencje ekonomiczne, do której odwołuje się rozporządzenie? Definicji nie znajdziemy, ale może to dotyczyć płatników, którzy przykładowo:

 • uzyskują niższe przychody lub ich nie uzyskują w ogóle,
 • są zmuszeni ponosić wyższe koszty,
 • nie otrzymują zapłat czy też
 • nie są w stanie regulować zobowiązań.

Violetta Wełnicka
Doradca Podatkowy

Wstępna opłata leasingowa a koszt uzyskania przychodów

Opłata wstępna stanowi koszt uzyskania przychodów w pełnej kwocie jednorazowo w dacie poniesienia, to jest w dniu, na który ujęto ją w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury – niezależnie od sposobu ujęcia i rozliczania tej opłaty wstępnej dla celów bilansowych. Takie stanowisko zajmują w ostatnim czasie organy podatkowe i sądy.

Przykładowo: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej  w interpretacji indywidualnej z 19 czerwca 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.197.2019.1.BG, wskazuje  iż w sytuacji gdy w umowie leasingu nie określono, że opłata wstępna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania, należy ją uznać za koszt jednorazowy w momencie poniesienia. Ponadto stwierdził, iż zapisy dokonywane w księgach nie mogą tworzyć, ani też modyfikować materialnego prawa podatkowego.

W kolejnej interpretacji KIS z 19.11.2019 nr 0111-KDIB1-2.4010.398.2019.1.MZA znajdziemy także potwierdzenie stanowiska, że wstępna opłata leasingowa, z uwagi na charakter opłaty samoistnej i bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów leasingobiorcy na zasadach przewidzianych dla tzw. kosztów pośrednich, tj. w dacie poniesienia.

Violetta Wełnicka
Doradca Podatkowy

Darowizny na walkę z koronawirusem

Darowizny przekazane na przeciwdziałanie pandemii.

Firmy, a także osoby, które przekazują darowizny pieniężne, darowizny rzeczowe na rzecz

– podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do specjalnego wykazu,

– Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych oraz

– Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania, a tym samym zapłacą niższy podatek.

Wysokość odliczenia została uzalezniona od terminu przekazania darowizny.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Darowizna może być odliczona już na etapie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy/ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego lub w zeznaniu rocznym za 2020 r.

Violetta Wełnicka
Doradca podatkowy

Tarcza antykryzysowa – pożyczka

Mikroprzedsiębiorcy zatrudniający pracowników i prowadzący działalność przed dniem 1 marca 2020 mogą składać do Powiatowego Urzędu Pracy wnioski o pożyczki do 5.000 zł.

Jeżeli przedsiębiorca utrzyma zatrudnienia będzie miał możliwość ubiegania się o umorzenie pożyczki.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w wypełnieniu wniosków zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

zapłata podatku

Przekształcenie działalności część IV – zamknięcie ksiąg

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, czyli na dzień poprzedzający wpis jednoosobowej spółki z o.o. do rejestru, przedsiębiorca obowiązany jest zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić sprawozdanie finansowe. Nie ma jednak on obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji. Gdyby jednak przedsiębiorca zdecydował, że inwentaryzacja taka zostanie przeprowadzona to należy ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Read More

Newsletter


Bądź na bieżąco