doradca podatkowy Mariusz Gotowicz

Mariusz Gotowicz – doradca podatkowy – właściciel Kancelarii, specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w toku postępowań kontrolnych, podatkowych i skarbowych oraz postępowań sądowych prowadzonych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Więcej...

doradca podatkowy Violetta Wełnicka

Violetta Wełnicka – doradca podatkowy, biegły sądowy z dziedziny prawa podatkowego przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań w zakresie dochodów ze źrodeł nieujawnionych. Więcej...

Newsletter


Bądź na bieżąco