Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości?

Podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości podatnik zobowiązany jest zapłacić w przypadku:

  • uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Nieruchomości nabyte lub wybudowane w latach 2007-2008

Podatnik, który nabył lub wybudował nieruchomość w latach 2007-2008 zobowiązany jest zapłacić 19% stawkę podatku od dochodu z takiej transakcji.
Podstawę opodatkowania należy wyliczyć na podstawie przychodu uzyskanego z tytułu sprzedażny nieruchomości, ceny nabycia zbywanej nieruchomości oraz udokumentowanymi nakładami poczynionymi w czasie posiadania nieruchomości, takich jak np. remont.

Nieruchomości nabyte lub wybudowane po dniu 1 stycznia 2009 r.

Od dnia 1 stycznia 2009 r. wprowadzono zmianę w przepisach podatkowych, w zakresie sprzedaży nieruchomości. Nadal obowiązuje stawka podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości, w wysokości 19 %, niemniej jednak zlikwidowana została tzw. ulga meldunkowa.

Po zmianach w podatku dochodowym nie zapłaci podatku osoba, która w ciągu dwóch lat od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaży domu czy mieszkania wyda środki pieniężne uzyskane z tej transakcji na własne cele mieszkaniowe.

Pamiętać jednak należy, że jeżeli w ciągu 2 lat od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości, podatnik nie wydatkuje środków na własne cele mieszkaniowe, mimo złożonego oświadczenia o zamiarze przeznaczenia środków na cel mieszkaniowy, zobowiązany będzie do złożenia korekty zeznania rocznego oraz zapłaty podatku wraz z odsetkami podatkowymi.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z usług Kancelarii w zakresie rozliczenia sprzedaży nieruchomości zapraszamy do kontaktu.

Newsletter


Bądź na bieżąco