AUDYT PODATKOWY

Audyt podatkowy jest oceną prawidłowości prowadzonych przez podmiot rozliczeń ze Skarbem Państwa.

Celem audytu podatkowego jest:

 • wykrycie i usunięcie nieprawidłowości w praktyce podatkowej w sferach objętych badaniem,
 • zdiagnozowanie i minimalizowanie skutków finansowych błędnych działań,
 • wprowadzenie nowych rozwiązań umożliwiających uniknięcie w przyszłości uchybień w rozliczeniach podatkowych,
 • optymalizacja zobowiązań podatkowych, a przede wszystkim ich legalne ukształtowanie na możliwie najniższym poziomie.

W ramach naszych usług oferujemy:

 • częściowy audyt podatkowy wykonywany wg tzw. próby losowej,
  albo
 • pełen (kompleksowy) audyt podatkowy.

Po zakończeniu badania sporządzony zostaje raport zawierający ustalenia audytu podatkowego:

 • omawiający szczegółowo stwierdzone ewentualne nieprawidłowości,
 • wskazujący praktyczne sposoby ich usunięcia,
 • rozwiązania umożliwiające uniknięcie występowania w przyszłości uchybień w rozliczeniach ze Skarbem Państwa,
 • zalecenia dotyczące możliwości optymalizacji wysokości zobowiązań podatkowych.

Efektem pośrednim audytu będzie samodzielne usunięcie przez Klienta nieprawidłowości w rozliczeniu danych tytułów podatkowych, które nie będzie skutkowało sankcjami karno-skarbowymi.

AUDYT KSIĘGOWY

Kancelaria, w celu zapewnienia kompleksowości usług dla naszych Klientów, współpracuje ze spółką biegłych rewidentów o ugruntowanej pozycji i bogatym doświadczeniu.

W ramach świadczonych usług Eksperci Finansowo-Księgowi Spółka z o.o. prowadzi na rzecz naszych Klientów badanie sprawozdań finansowych, które są oparte na procedurach kontrolnych pozwalających w sposób wiarygodny wyrazić pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Niezależnie od opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego przedsiębiorca może otrzymać pismo porewizyjne w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

Na życzenie Klienta przedstawiciel firmy audytorskiej może uczestniczyć w posiedzeniu organów badanej jednostki oraz uzasadnić stanowisko wyrażone w opinii i raporcie.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ustalane jest indywidualnie ze Spółką w zależności od wielkości jednostki oraz specyfiki jej działalności.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Newsletter


Bądź na bieżąco