Wycena przedsiębiorstwa, czy jest nam to potrzebne?

Wycena przedsiębiorstwa, to inaczej mówiąc oszacowanie jego wartości wyrażone w jednostkach pieniężnych dokonane na podstawie analiz ekonomicznych. Wielu właścicieli przedsiębiorstw, udziałowców i akcjonariuszy twierdzi, że najważniejsza dla nich jest informacja o zysku generowanym przez firmę. Zysk jest oczywiście istotny z punktu widzenia właścicieli zasobów, jednak bardzo ważna jest sama informacja ile tak naprawdę te zasoby (w postaci nieruchomości, wyposażenia, know-how, ludzi, marki, etc.) są warte. Wiedza ta pozwala na określenie siły i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Ponadto znajomość wartości przedsiębiorstwa jest niezbędna w przypadku, gdy planowana jest zmiana formy prawnej prowadzenia firmy, łączenie i podział podmiotów, a także w przypadku często występujących nieporozumieniach lub rozliczeniach pomiędzy wspólnikami, udziałowcami, akcjonariuszami.

Jakie korzyści przynosi znajomość wartości przedsiębiorstwa?

Wycena wartości firmy przede wszystkim:

 • pozwala określić wartość przedsiębiorstwa w przypadku sprzedaży jego części lub całości,
 • dostarcza informacji właścicielom o aktualnej sytuacji, możliwości dalszego rozwoju i perspektyw na przyszłość,
 • pozwala na skuteczniejsze zarządzanie posiadanymi zasobami,
 • pozwala na pewniejsze negocjacje z ewentualnymi inwestorami oraz bankami,
 • ułatwia wewnętrzne rozliczenia między udziałowcami czy akcjonariuszami.

Należy mieć świadomość, że na wartość przedsiębiorstwa składają się zarówno czynnik materialne jak i niematerialne. Do czynników materialnych zalicza się:

 • aktywa trwałe oraz
 • obrotowe,

natomiast do niematerialnych zaliczyć możemy m.in.:

 • markę, reputację, rozpoznawalność na rynku,
 • kapitał ludzki, na który składają się kompetencje i umiejętności pracowników oraz ich lojalność,
 • innowacyjność przedsiębiorstwa,
 • relacje z klientami, partnerami biznesowymi.

Jak jest dokonywana wycena?

Dokonując wyceny przedsiębiorstwa należy zacząć od analizy i oceny aktualnego stanu w jakim znajduje się wyceniane przedsiębiorstwo oraz od określenia jakimi zasobami dysponuje. Następnie należy przemyśleć i opracować możliwe scenariusze w niedalekiej przyszłości, które dadzą nam odpowiedź w jakim kierunku będzie zmierzać nasza działalność.

Jakie możemy wyróżnić rodzaje metod wyceny?

Najczęściej stosowanym przez praktyków zajmujących się wycenami przedsiębiorstw jest podział na następujące metody:

 • majątkowe,
 • dochodowe,
 • porównawcze,
 • mieszane.

Wybór metody wyceny uzależniony jest od pozycji wycenianego podmiotu na rynku, majątku jaki posiada, aktualnej sytuacji ekonomicznej oraz dalszych możliwości rozwoju tzn. zdolności do generowania dochodów w przyszłości.

Komu powierzyć dokonanie wyceny przedsiębiorstwa?

Należy podkreślić, że wartość wyceny przedsiębiorstwa jest subiektywna, gdyż uzależniona jest od przyjętej metody, założeń prognozy, scenariusza rozwoju. Stąd tak ważny jest wybór osoby dokonującej wyceny. Zalecamy, aby bez względu na powód dokonywania wyceny powierzyć ją wyspecjalizowanej firmie. Specjaliści po przeanalizowaniu branży, wielkości oraz specyfiki podmiotu dokonają optymalnego doboru metody. Taka wycena będzie wiarygodna i przede wszystkim spełni swoją rolę.

Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji bądź zastanawiacie się nad sporządzeniem wyceny własnej firmy zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Michał Wozikowski
Menedżer w Kancelarii

Newsletter


Bądź na bieżąco