• Reprezentownie podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych we wszelkich sporach przed organami podatkowymi.
  • Zastępstwo i reprezentowanie przed organami podatkowymi.
  • Zastępstwo i reprezentowanie podatników w toku czynności kontrolnych i podatkowych przed Urzędami Skarbowymi, Urzędem Kontroli Skarbowej, Urzędami Celnymi, Izbą Skarbową i Celną.
  • Zastępstwo procesowe przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak też sporządzanie skarg i skarg kasacyjnych.
  • Reprezentowanie przed sądami powszechnymi osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w toku sporów, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Newsletter


Bądź na bieżąco