Transakcje bezgotówkowe

Polski Ład – płatności bezgotówkowe od konsumenta

Nowy Ład to nie tylko ustawy podatkowe. Przykładowo w ustawie o prawach konsumenta ustawodawca wprowadził obowiązek dokonywania płatności przez konsumenta za pośrednictwem rachunku płatniczego. Obowiązek ten istnieje jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty. Transakcje w walutach obcych przeliczane są na PLN.

Ustawa wprowadza także przepis zobowiązujący przedsiębiorców do zapewnienia możliwości dokonywania płatności za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Obowiązek ten nie obejmuje przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ustawa PIT wskazuje, że w przypadku, gdy przedsiębiorca przyjmie od konsumenta zapłatę gotówką, a powinien za pośrednictwem rachunku płatniczego, to u przedsiębiorcy powstanie przychód w wysokości kwoty płatności dokonanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Analogiczne rozwiązanie ustawodawca przewidział w przepisach ustawy CIT.

Violetta Wełnicka

Doradca podatkowy

Newsletter


Bądź na bieżąco