wynajem nieruchomości a CIT estoński

CIT estoński a dzierżawa nieruchomości do Spółki

W kwestii CIT estońskiego wydawane są już pierwsze interpretacje dotyczące opodatkowania transakcji. W większości są one niekorzystne dla podatników.

Przykładem jest interpretacja z 7 czerwca 2022 r., w której Dyrektor KIS odniósł się do dzierżawy nieruchomości przez wspólników spółki (0111-KDIB1-2.4010.103.2022.4.AK) uznając, że

  1. Czynsz za wydzierżawienie zakładu przez udziałowców spółki będzie stanowił ukryty zysk.
  2. Fakt, że spółka nie posiada własnego zakładu, który jest niezbędny do prowadzenia działalności i zamierza wydzierżawiać zakład od swoich wspólników prowadzi do wniosku, że wspólnicy spółki nie zadbali o wyposażenie spółki w aktywa niezbędne dla prowadzonej działalności gospodarczej.
  3. Ustalenie czynszu na zasadach rynkowych nie oznacza, że inne przesłanki wskazane w przepisie dotyczącym ukrytego zysku nie zostały spełnione.

Stan faktyczny z interpretacji: Spółka, która planuje zawrzeć umowę dzierżawy z podmiotem dysponującym zakładem. Wydzierżawiającymi są dwie osoby fizyczne prowadzące przedsiębiorstwo w formie spółki cywilnej. Udziałowcy Spółki to osoby fizyczne (udziały nabyte w styczniu 2022 r., po 50% każdy z ww. wspólników). Spółka nie posiada nieruchomości, w której mogłaby prowadzić działalność gospodarczą.

Dysponowanie nieruchomością jest niezbędne na potrzeby prowadzonej przez spółkę działalności. Jednocześnie Spółka nie posiada wystarczających środków finansowych na zakup i wyposażenie zakładu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Dyrektor KIS stwierdził, iż czynsz za wydzierżawienie zakładu przez udziałowców spółki będzie stanowił ukryty zysk na podstawie art. 28m ust. 3 ustawy o CIT. Fakt, że spółka nie posiada własnego zakładu, który jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej i zamierza wydzierżawiać zakład od swoich wspólników prowadzi do wniosku, że wspólnicy spółki nie zadbali o wyposażenie spółki w aktywa niezbędne dla prowadzonej działalności gospodarczej. Ustalenie czynszu na zasadach rynkowych nie oznacza, że inne przesłanki wskazane w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT nie zostały spełnione.

Violetta Wełnicka

Doradca Podatkowy

Newsletter


Bądź na bieżąco