diety kierowcy

Przedsiębiorca – kierowca ma prawo zaliczyć do kosztów diety i fiskus się na to zgadza

Przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osobiście wykonuje przewozy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość diet z tytułu podróży służbowych. Prawo takie przysługuje mu w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, które określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

W jednej z ostatnio wydanych interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się w tej kwestii z podatnikiem, który zgodnie z opisanym stanem faktycznym

  • prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów,
  • usługi transportowe wykonuje na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego samochodem ciężarowym o DMC powyżej 3,5 t osobiście,
  • wykonuje osobiście obowiązki polegające na przewozie towarów dokonuje wyjazdów poza miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy.

Organ potwierdził, że przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych. Podróże te muszą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Odliczenie nie może przekraczać wysokości określonej w odrębnych przepisach.

W wydanej interpretacji organ końcowo odniósł się także do zmienionych przepisów dotyczących pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy, którzy zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia br. wykonując zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie są w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Reasumując, przedsiębiorca – kierowca zaliczy do kosztów wydatki z tytułu diet na własne podróże służbowe, ale dla pracowników już nie.

(interpretacja nr 0114-KDIP2-2.4011.548.2022.1.ASK z 24.08.2022 r.)

Violetta Wełnicka

Doradca podatkowy

Newsletter


Bądź na bieżąco