wycofanie nieruchomości ze środków trwałych

Wycofanie nieruchomości ze spółki cywilnej

Prowadzenie spółki cywilnej ma swoje wady i zalety. Wśród zalet można wskazać brak opodatkowania w podatku dochodowym czynności przekazania środka trwałego spółki do majątku prywatnego ich wspólników. Nierzadko zdarzają się bowiem takie sytuacje gdy wspólnicy planują restrukturyzację spółki np. poprzez przekształcenie w jedną ze spółek uregulowanych w ksh lub po prostu planują likwidację firmy i zastanawiają się czy i jakie obciążenia fiskalne w takiej sytuacji wystąpią.

Organy podatkowe także od lat prezentują w tym zakresie jednolitą linię interpretacyjną.  Przykładowo w interpretacji z dnia 11 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.614.2022.1.JS organ potwierdził, iż wycofanie nieruchomości z ewidencji środków trwałych spółki cywilnej i przekazanie jej do majątku prywatnego wspólników w sytuacji gdy nie będzie nosić w istocie cech zbycia oraz nie będzie posiadać przymiotu odpłatności nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Violetta Wełnicka

Doradca podatkowy

Newsletter


Bądź na bieżąco