Spółka jawna – podatnik CIT w 2021 r.

Od 2021 r. spółki jawne, jeśli ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego do właściwego urzędu skarbowego odpowiedniej informacji o podmiotach posiadających prawa do udziału w zysku tych spółek lub aktualizacji takiej informacji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany w składzie podatników, stają się podatnikami podatku dochodowego […]

KODY GTU

JPK_VAT kody GTU i procedury

Od października br. zmieniły się po raz kolejny przepisy dotyczące podatku od towarów i usług. Na podstawie rozporządzenia Ministra Inwestycji, Finansów i Rozwoju[1] nałożono w zakresie sprawozdawczości kolejne, całkowicie nowe obciążenia na przedsiębiorców będących podatnikami VAT. Począwszy od października do urzędu skarbowego nie są już przesyłane deklaracje VAT oraz JPK_VAT. Od teraz należy przesyłać pliki […]

Darowizny na walkę z koronawirusem

Darowizny przekazane na przeciwdziałanie pandemii. Firmy, a także osoby, które przekazują darowizny pieniężne, darowizny rzeczowe na rzecz – podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do specjalnego wykazu, – Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych oraz – Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej. mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania, a […]

Tarcza antykryzysowa – pożyczka

Mikroprzedsiębiorcy zatrudniający pracowników i prowadzący działalność przed dniem 1 marca 2020 mogą składać do Powiatowego Urzędu Pracy wnioski o pożyczki do 5.000 zł. Jeżeli przedsiębiorca utrzyma zatrudnienia będzie miał możliwość ubiegania się o umorzenie pożyczki. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w wypełnieniu wniosków zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Newsletter


Bądź na bieżąco