Darowizny na walkę z koronawirusem

Darowizny przekazane na przeciwdziałanie pandemii.

Firmy, a także osoby, które przekazują darowizny pieniężne, darowizny rzeczowe na rzecz

– podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do specjalnego wykazu,

– Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych oraz

– Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania, a tym samym zapłacą niższy podatek.

Wysokość odliczenia została uzalezniona od terminu przekazania darowizny.

W przypadku darowizny przekazanej:

  • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
  • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
  • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Darowizna może być odliczona już na etapie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy/ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego lub w zeznaniu rocznym za 2020 r.

Violetta Wełnicka
Doradca podatkowy

Newsletter


Bądź na bieżąco