Wstępna opłata leasingowa a koszt uzyskania przychodów

Opłata wstępna stanowi koszt uzyskania przychodów w pełnej kwocie jednorazowo w dacie poniesienia, to jest w dniu, na który ujęto ją w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury – niezależnie od sposobu ujęcia i rozliczania tej opłaty wstępnej dla celów bilansowych. Takie stanowisko zajmują w ostatnim czasie organy podatkowe i sądy.

Przykładowo: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej  w interpretacji indywidualnej z 19 czerwca 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.197.2019.1.BG, wskazuje  iż w sytuacji gdy w umowie leasingu nie określono, że opłata wstępna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania, należy ją uznać za koszt jednorazowy w momencie poniesienia. Ponadto stwierdził, iż zapisy dokonywane w księgach nie mogą tworzyć, ani też modyfikować materialnego prawa podatkowego.

W kolejnej interpretacji KIS z 19.11.2019 nr 0111-KDIB1-2.4010.398.2019.1.MZA znajdziemy także potwierdzenie stanowiska, że wstępna opłata leasingowa, z uwagi na charakter opłaty samoistnej i bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów leasingobiorcy na zasadach przewidzianych dla tzw. kosztów pośrednich, tj. w dacie poniesienia.

Violetta Wełnicka
Doradca Podatkowy

Newsletter


Bądź na bieżąco