Przedłużenie terminów zapłaty zaliczek dla płatników PIT – nowe rozporządzenie MF

W dniu 1 czerwca 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie, w którym przedłużyło terminy na zapłatę zaliczek.

Nowe terminy to:

  • 20 sierpnia 2020 r. –w przypadku zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w marcu 2020 r.
  • 20 października 2020 r. –w przypadku zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w kwietniu 2020 r.

Dodatkowo wprowadzono przesunięcie terminu na zapłatę zaliczek od przychodów pobranych w miesiącu maju 2020 r. Nowy termin to 20 grudnia 2020 r. Jednak w tym przypadku jest to możliwe pod warunkiem poniesienia przez płatników negatywnych konsekwencji z powodu COVID-19.

Co to są negatywne konsekwencje ekonomiczne, do której odwołuje się rozporządzenie? Definicji nie znajdziemy, ale może to dotyczyć płatników, którzy przykładowo:

  • uzyskują niższe przychody lub ich nie uzyskują w ogóle,
  • są zmuszeni ponosić wyższe koszty,
  • nie otrzymują zapłat czy też
  • nie są w stanie regulować zobowiązań.

Violetta Wełnicka
Doradca Podatkowy

Darowizny na walkę z koronawirusem

Darowizny przekazane na przeciwdziałanie pandemii.

Firmy, a także osoby, które przekazują darowizny pieniężne, darowizny rzeczowe na rzecz

– podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do specjalnego wykazu,

– Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych oraz

– Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania, a tym samym zapłacą niższy podatek.

Wysokość odliczenia została uzalezniona od terminu przekazania darowizny.

W przypadku darowizny przekazanej:

  • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
  • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
  • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Darowizna może być odliczona już na etapie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy/ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego lub w zeznaniu rocznym za 2020 r.

Violetta Wełnicka
Doradca podatkowy

Tarcza antykryzysowa – pożyczka

Mikroprzedsiębiorcy zatrudniający pracowników i prowadzący działalność przed dniem 1 marca 2020 mogą składać do Powiatowego Urzędu Pracy wnioski o pożyczki do 5.000 zł.

Jeżeli przedsiębiorca utrzyma zatrudnienia będzie miał możliwość ubiegania się o umorzenie pożyczki.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w wypełnieniu wniosków zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Newsletter


Bądź na bieżąco