Brak ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej

Niezarejestrowanie – wbrew obowiązkowi – sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej stanowi przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z art. art. 62 § 1 i 4 Kodeksu karnego skarbowego karze grzywny do 180 stawek dziennych podlega ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.

Dla przypomnienia minimalna stawa dzienna to 86,67 zł a maksymalna stawka dzienna wynosi 34.668,00 zł. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe. Oznacza to, że naruszenie obowiązków związanych z ewidencjonowaniem transakcji może kosztować podatnika nawet 6.240.240,00 zł.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 oraz 4 Kodeksu karnego skarbowego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Kara grzywny za wykroczenia skarbowe określana jest kwotowo. Grzywna minimalna wynosi 260,00 zł a jej maksymalna wysokość 52.000,00 zł.

Nieprzestrzeganie obowiązków, jak widać może spowodować dotkliwe konsekwencje finansowe.

W nawiązaniu do przywołanych przepisów Kodeksu karnego skarbowego przypominamy także, że gdy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej poprosi o wystawienie faktury do transakcji, to właściwa kolejność ewidencjowania transakcji jest następująca: najpierw rejestracja na kasie a w dalszej kolejności wystawienie faktury. Co prawda, gdy obowiązki podatkowe związane z transakcją zostaną w sposób prawidłowy zadeklarowane to działanie takie jednak może zostać uznane za wykroczenie skarbowe.

Violetta Wełnicka

Doradca podatkowy

Newsletter


Bądź na bieżąco