KODY GTU

JPK_VAT kody GTU i procedury

Od października br. zmieniły się po raz kolejny przepisy dotyczące podatku od towarów i usług. Na podstawie rozporządzenia Ministra Inwestycji, Finansów i Rozwoju[1] nałożono w zakresie sprawozdawczości kolejne, całkowicie nowe obciążenia na przedsiębiorców będących podatnikami VAT.

Począwszy od października do urzędu skarbowego nie są już przesyłane deklaracje VAT oraz JPK_VAT. Od teraz należy przesyłać pliki JPK_V7. Pliki te obejmują, co do zasady te same dane, które znajdowały się do tej pory w deklaracji VAT, rejestrach VAT i JPK VAT oraz zawierają nowość czyli dodatkowe oznaczenia w rejestrach!

Dlatego za miesiąc październik obok dotychczasowych danych należy jeszcze podawać:

  • oznaczenia GTU (dla faktur sprzedaży – 13 kodów) oraz
  • oznaczenia procedur (dla faktur sprzedaży – 13 procedur i dla faktur zakupu – 2 procedury).

Wraz z wprowadzeniem nowych obowiązków na podatników zostały nałożone także nowe kary za błędy w przesyłanych plikach. Za każdy błąd podatnik może być ukarany kwotą 500 zł. Chociaż wysokość grzywny nie jest drastyczna, to należy jednak mieć na uwadze, że jest ona nakładana za każde błędne oznaczenie zawarte w ewidencji. Oznacza możliwość nałożenia kary pieniężnej będącej wielokrotnością tej kwoty.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące obowiązków wynikających z nowych procedur i oznaczeń GTU zapraszamy do kontaktu.

Poniżej zamieszczamy zbiór wszystkich kodów GTU i Procedur zebranych w jedna całość przez naszych Doradców Podatkowych.


[1] Rozporządzenia z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.)

Newsletter


Bądź na bieżąco