Kancelaria w sieci


Obserwuj @gotowicz_pl blogownik Podatki Online


Aktualności

Zwolnienie z PIT dla młodychUstawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została podpisana przez Prezydenta i czeka na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że od 1 sierpnia 2019 r. pojawi się nowy przepis tj. art. 21 ust. 1 pkt 148, który zwolni z podatku osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i nie otrzymują rocznie przychodów wyższych niż 85 528 zł.
 

 

Nowe zwolnienie


Na podstawie nowego przepisu wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane przez osoby do 26. roku życia z tytułu

  1. umowy o pracę (umowy o pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy)
  2. umów zlecenie

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528,00 zł

 

 

Data urodzin
 

O prawie do skorzystania ze zwolnienia decyduje data urodzenia i data wypłaty, czyli wszystkie wypłaty przekazane do 26 roku życia podatnika są zwolnione a po przekroczeniu wieku (decyduje data urodzin) opodatkowane wg skali podatkowej czyli na zasadach ogólnych 18 i 32%.
 

 

Wyłączenia ze zwolnienia
 

Zwolnienia nie stosuje się między innymi do

  1. wypłat z tytułu zasiłków, odpraw, odszkodowań;
  2. dochodów uzyskanych przez nierezydentów z tytułu umowy zlecenie;
  3. dochodów z tytułu umów zlecenie do 200 zł opodatkowanych ryczałtem;
  4. dochodów z tytułu umów o dzieło;
  5. dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej;
  6. przychodów (dochodów) uzyskanych z najmu.
     

 

Stosowanie zwolnienia w 2019 r.
 

Przepisy mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. (decyduje data wypłaty). Do przychodów uzyskanych w 2019 r. czyli za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia limit uprawniający do korzystania ze zwolnienia wynosi 35.636,67 zł. Aby można było zastosować zwolnienie konieczne jest złożenie przez podatnika pisemnego oświadczenia płatnikowi, iż uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą w całości zwolnione od podatku. Brak oświadczenia nie będzie oznaczał utraty zwolnienia, gdyż podatnik będzie mógł uwzględnić zwolnienie w zeznaniu rocznym.

 

 

Stosowanie zwolnienia w 2020 r.
 

Od 2020 r. limit przychodów zwolnionych będzie wynosił 85.528,00 zł i podatnik nie będzie miał już obowiązku składania oświadczania (czyli to płatnik będzie musiał stosować zwolnienie). Jeżeli jednak podatnik (czyli pracownik albo zleceniobiorca) złoży pisemny wniosek o pobór zaliczek, bez stosowania zwolnienia to płatnik pobierze zaliczki najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

 

                                               

Składki ZUS i składki na ubezpieczenie zdrowotne
 

Przychody osób do 26 roku życia nadal będą co do zasady podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.


 

Zamów newsletter

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!Kontakt


Bydgoszcz:
tel. (52) 327 03 09
kom. 509 974 784
sekretariat@gotowicz.pl

Żnin:
tel. (52) 303 14 42
kom. 508 195 138
biuro.znin@gotowicz.plNasza "ofertówka"


katalog reklamowy kancelarii - online

Copyright © 2014 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz. All rights reserved.
INTERNETOWY SERWIS PODATKOWY:ZADAJ PYTANIE DORADCY PODATKOWEMU
BLOGOWNIK PODATKOWY:


Oficjalny blog
Kancelarii Doradztwa Podatkowego
Mariusz Gotowicz