Spłata kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość

Ustawodawca zwalnia od podatku kwotę przychodu uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości między innymi wydatkowaną na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu ale zaciągniętego na inną nieruchomość niż sprzedawana.
Stanowisko takie prezentują organy podatkowe, między innymi w wydanej w dniu 25 maja 2018 r. interpretacji nr 0112-KDIL3-2.4011.189.2018.1.PW, w której czytamy: „Skoro zatem w ramach obliczenia dochodu ze sprzedaży nieruchomości winien zostać uwzględniony koszt jego nabycia, to obowiązuje ustawowy zakaz traktowania kredytu zaciągniętego na jego nabycie jako wydatku na własne cele mieszkaniowe. Uwzględnienie

takiego kredytu, jako wydatku poniesionego na cel mieszkaniowy oznaczałoby, że Wnioskodawca odliczyłby dwukrotnie te same wydatki, a tego zabrania wprost art. 21 ust. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Taka konstrukcja przepisów oznacza, że spłata kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego z przychodu ze sprzedaży tego lokalu, nie stanowi celu mieszkaniowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spłaty takiego kredytu nie można odliczać, gdyż przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości uwzględniony zostanie wydatek w odpowiedniej wysokości na tejże nieruchomości, czyli cena zakupu jako koszt uzyskania przychodu.”

Violetta Wełnicka

Doradca Podatkowy

Newsletter


Bądź na bieżąco