PITy

Organ podatkowy może dokonać korekty zeznania rocznego za podatnika

Jeśli urząd skarbowy dopatrzy się jakichś błędów rachunkowych w złożonej deklaracji może sporządzić korektę za podatnika. Warunkiem jest aby wielkości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wymiar szkody w wyniku takiej poprawki nie przewyższyła kwoty 1.000 zł.
To zdarzenie może mieć miejsce, jeśli w ramach czynności sprawdzających organ podatkowy uzna, że:

  • podatnik nie wypełnił deklaracji zgodnie z ustalonymi wymogami,
  • podatnik popełnił oczywisty błąd rachunkowy lub inną oczywistą omyłkę np. źle odjął podatek naliczony od podatku należnego lub odwrotnie.

Jeśli urzędnik dopatrzy się innych błędów, to w takiej sytuacji wezwie podatnika do skorygowania deklaracji. To najczęściej wybierane rozwiązanie przez organy podatkowe, ponieważ jest to mało skomplikowana procedura.
Kiedy jednak organ podatkowy zdecyduje się dokonać korekty samodzielnie, wysyła do podatnika poprawioną deklarację. Na taką deklarację podatnik może wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od doręczenia skorygowanego zeznania podatkowego. Brak sprzeciwu ze strony podatnika oznacza dokonanie korekty w dacie poprawionej deklaracji przez organ podatkowy.
Tak samo jak korekta złożona przez podatnika, skorygowanie dokonane przez organ podatkowy niesie za sobą odpowiedzialność prawną tj. konieczna jest zapłata ewentualnych należnych odsetek w przypadku przekroczenia terminu składania zeznania rocznego (do dnia 30 kwietnia).
Skorygowanie deklaracji podatkowej przez urząd skarbowy w przypadku oczywistych błędów obliczeniowych pozwala zaoszczędzić osobistego wezwania podatnika do urzędu i skrócić całą procedurę złożenia korekty.

Daniela Cieślik

praktykantka w Kancelarii

z Technikum Ekonomicznego nr 1 w Bydgoszczy

Newsletter


Bądź na bieżąco