sąd rozprawa doradztwo podatkowe

Odpowiedzialność wspólników spółki osobowej za składki ZUS

Świadomość konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, rentowe i wypadkowe, na ubezpieczenia zdrowotne, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy w końcu Funduszu Emerytur Pomostowych jest powszechna i łączona z prowadzeniem działalności gospodarczej. Również nie budzi wśród przedsiębiorców większych kontrowersji konieczność regulowania zaległych własnych składek, czy też ewentualnie poddanie się egzekucji administracyjnej.

sąd szkolenie kancelaria podatki

Likwidacja przedsiębiorstwa a VAT

Właściciele firm – przedsiębiorcy zmuszeni są czasami podejmować decyzje o zakończeniu swojego biznesu. W zależności od uwarunkowań może to być likwidacja działalności, sprzedaż całej firmy lub jej części czy też np. darowizna przedsiębiorstwa. Zanim taka decyzja zostanie podjęta konieczne jest sprawdzenie jakie spowoduje to skutki na gruncie prawa podatkowego i czy przypadkiem takie decyzje nie […]

PITy

Prawo do odliczenia VAT od usług cateringowych

Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako „ustawa o VAT”) zabraniają odliczania podatku naliczonego z tytułu usług gastronomicznych. Przepisy tej ustawy nie zwierają jednocześnie definicji usług gastronomicznych. W konsekwencji, podatnicy mają wątpliwości, czy w zakresie usług gastronomicznych, w odniesieniu, do których nie mogą odliczać VAT, mieszczą […]

wywiad kancelaria podatki gotowicz

Podejmujesz decyzje biznesowe, przedyskutuj to z doradcą podatkowym

Ostatnie lata w Europie upłynęły pod znakiem walki z ogarniającym gospodarki poszczególnych Krajów Unii kryzysem finansowym. Kryzys obejmował nie tylko finanse publiczne, ale i firmowe. Polska w zeszłym roku była postrzegana jako „zielona wyspa”, Rząd twierdził, iż się rozwijamy, bo w Kraju nie ma recesji. Pod wpływem informacji medialnych ale i ciężkiej pracy doradców podatkowych […]

flagi

Zwrot VAT zagranicznym „podróżnym”

System zwrotu podatku VAT podróżnym zwany również systemem TAX FREE dotyczy wyłącznie określonej kategorii „podróżnych”. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług są to osoby niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Prawo do otrzymania zwrotu VAT przysługuje im w związku z zapłaceniem podatku VAT […]

Newsletter


Bądź na bieżąco