zapłata podatku

Przekształcenie działalności część IV – zamknięcie ksiąg

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, czyli na dzień poprzedzający wpis jednoosobowej spółki z o.o. do rejestru, przedsiębiorca obowiązany jest zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić sprawozdanie finansowe. Nie ma jednak on obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji. Gdyby jednak przedsiębiorca zdecydował, że inwentaryzacja taka zostanie przeprowadzona to należy ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Read More

sąd rozprawa doradztwo podatkowe

Odpowiedzialność wspólników spółki osobowej za składki ZUS

Świadomość konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, rentowe i wypadkowe, na ubezpieczenia zdrowotne, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy w końcu Funduszu Emerytur Pomostowych jest powszechna i łączona z prowadzeniem działalności gospodarczej. Również nie budzi wśród przedsiębiorców większych kontrowersji konieczność regulowania zaległych własnych składek, czy też ewentualnie poddanie się egzekucji administracyjnej. Read More

sąd szkolenie kancelaria podatki

Likwidacja przedsiębiorstwa a VAT

Właściciele firm – przedsiębiorcy zmuszeni są czasami podejmować decyzje o zakończeniu swojego biznesu. W zależności od uwarunkowań może to być likwidacja działalności, sprzedaż całej firmy lub jej części czy też np. darowizna przedsiębiorstwa. Zanim taka decyzja zostanie podjęta konieczne jest sprawdzenie jakie spowoduje to skutki na gruncie prawa podatkowego i czy przypadkiem takie decyzje nie spowodują dodatkowych obciążeń finansowych w postaci konieczności zapłaty podatku. Warto pamiętać, że np. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części może w pewnych przypadkach nie być opodatkowane podatkiem od towarów i usług Read More

PITy

Prawo do odliczenia VAT od usług cateringowych

Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako „ustawa o VAT”) zabraniają odliczania podatku naliczonego z tytułu usług gastronomicznych. Przepisy tej ustawy nie zwierają jednocześnie definicji usług gastronomicznych. W konsekwencji, podatnicy mają wątpliwości, czy w zakresie usług gastronomicznych, w odniesieniu, do których nie mogą odliczać VAT, mieszczą się również usługi cateringowe. Read More

wywiad kancelaria podatki gotowicz

Podejmujesz decyzje biznesowe, przedyskutuj to z doradcą podatkowym

Ostatnie lata w Europie upłynęły pod znakiem walki z ogarniającym gospodarki poszczególnych Krajów Unii kryzysem finansowym. Kryzys obejmował nie tylko finanse publiczne, ale i firmowe.

Polska w zeszłym roku była postrzegana jako „zielona wyspa”, Rząd twierdził, iż się rozwijamy, bo w Kraju nie ma recesji. Pod wpływem informacji medialnych ale i ciężkiej pracy doradców podatkowych przedsiębiorcy przygotowywali się na spowolnienie gospodarcze. Przygotowywali się też na agresywniejsze działania „żołnierzy” fiskusa czyli armii urzędników skarbowych. Read More

flagi

Zwrot VAT zagranicznym „podróżnym”

System zwrotu podatku VAT podróżnym zwany również systemem TAX FREE dotyczy wyłącznie określonej kategorii „podróżnych”.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług są to osoby niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Prawo do otrzymania zwrotu VAT przysługuje im w związku z zapłaceniem podatku VAT przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez podróżnego w bagażu osobistym poza terytorium Unii Europejskiej. Read More

Newsletter

Bądź na bieżąco