Opodatkowanie sprzedaży zniczy w Święto Zmarłych

Osoby prowadzące w dniu 1 listopada, w którym przypada dzień Wszystkich Świętych, okazjonalną sprzedaż kwiatów, witek brzozowych, gałązek iglastych, zniczy oraz wyrobów rękodzielniczych, wbrew powszechnym poglądom, są zobligowane do wykazania osiągniętego w ten sposób zarobku przed Fiskusem.

Dochód osiągnięty ze sprzedaży w taki sposób będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik zobowiązany będzie osiągnięty dochód rozliczyć w zeznaniu rocznym z uwzględnieniem progresywnych stawek podatkowych (18% i 32%) z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku.

Należy wspomnieć, iż opodatkowaniu będzie podlegała sprzedaż wszystkich rzeczy nabytych przez sprzedającego np. w markecie lub hurtowni w celu dalszej odsprzedaży z zyskiem. W takim przypadku dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy, będzie różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy, a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Warto zwrócić uwagę, iż opodatkowaniu nie będą podlegały rzeczy np. sztuczne chryzantemy lub posiadane wiązanki, które znajdowały się w posiadaniu sprzedawcy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. W takiej sytuacji dochód osiągnięty ze sprzedaży nie będzie podlegał opodatkowaniu.

Należy stwierdzić, iż w myśl zasady ignorantia iuris nocet, nieświadomość podatnika może spowodować poważne konsekwencje prawne i finansowe. Sytuacja ta, dotyczy w szczególności emerytów oraz osób otrzymujących świadczenie pieniężne z organów rentowych lub z pomocy społecznej, chcące sobie dorobić do niskich świadczeń.

Ekstremalnie poza niemałymi kwotami podatku oraz karami finansowymi osoba ta może stracić otrzymywane świadczenie z obowiązkiem zwrotu już otrzymanych kwot! Ponadto warto też wspomnieć, iż kupujący nie będą mogli liczyć na jakiekolwiek reklamacje czy zwrot towaru od doraźnych sprzedawców.

Newsletter


Bądź na bieżąco