Czy polskie firmy korzystają ze wsparcia przy wdrażaniu działań ekologicznych?

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania polskich firm do europejskich standardów w zakresie ochrony środowiska. Zdecydowana większość przedsiębiorstw podlega wymogom ochrony powietrza, gleby oraz wody.

W badaniu przeprowadzonym przez Agencję Badawczą Gfk Polonia na zlecenie Green Cross Poland z ankietowanych pół tysiąca firm, 8 proc. wskazało na brak korzyści z podejmowania działań ekologicznych. Ponadto 9 proc. badanych jako utrudnienie wymieniło brak wsparcia ze strony władz.

Jak pokazują badania, 8 proc. przedsiębiorstw ma trudności z wdrożeniem działań ekologicznych, a 5 proc. nie ma wiedzy na temat tego, co mogłoby zrobić dla ochrony środowiska. W sondażu 2 proc. firm wskazało wręcz, że nie mają wsparcia od organizacji ekologicznych.

Na pytanie: czy w ciągu ostatnich 5 lat firma podjęła dialog z organizacją ekologiczną, aż trzy czwarte ankietowanych odpowiada: nie. W przypadku dużych przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 osób taką odpowiedź dało 57 proc.

Polskie firmy nie wiedzą, jaki rodzaj wsparcia mogłyby otrzymać od pozarządowych organizacji ekologicznych. Aż 40 proc. z ankietowanych na tak postawione pytanie odpowiada: trudno powiedzieć. Odsetek ten spada do 32 proc. w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Odsetek firm deklarujących, że nie chcą żadnej pomocy ze strony organizacji ekologicznych, utrzymuje się niezmiennie na poziomie 15 proc. Gfk Polonia wskazuje, że może to wynikać z braku odpowiednich doświadczeń lub wiedzy o zakresie działań podejmowanych przez organizację pozarządowe.

Badanie przygotowane przez Gfk Polonia to obecnie wyczerpujący raport o roli ochrony środowiska w działalności biznesowej. Raport ten skupił się na kadrze zarządzającej firm małych, średnich i największych, oraz jej motywacji do podejmowania działań proekologicznych na gruncie zawodowym.

Polskie firmy w większości deklarują, że zwracają uwagę na sposób, w jaki oddziałują na społeczności lokalne i na środowisko naturalne. Ich gotowość do uspołecznienia tej wrażliwości poprzez nawiązywania współpracy z innymi organizacjami i formami jest znikoma.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.gfk.pl.
Paweł Wysiński

Konsultant podatkowy

Newsletter


Bądź na bieżąco