Oczekiwana zmiana przepisów ws. dziedziczonych nieruchomości

Prezydent podpisał ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nowelizacja ustaw wejdzie w życie 19 lipca z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 roku.
Znowelizowana ustawa reguluje m.in. przepisy dotyczące amortyzacji odziedziczonych oraz otrzymanych w darowiźnie nieruchomości. Należy przypomnieć, że od 1 stycznia br. Ustawodawca wprowadził zakaz rozliczania w kosztach amortyzacji składników majątku odziedziczonego w spadku lub otrzymanego w darowiźnie. Po wprowadzeniu tych przepisów Ministerstwo Finansów zapowiadało, że jednak dokona złagodzenia tych przepisów. Na zmiany musieliśmy czekać ponad pół roku.
Jeżeli mają Państwa wątpliwości jak stosować w praktyce zmienione przepisy zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Michał Wozikowski

Menedżer w Kancelarii

Newsletter


Bądź na bieżąco