Kontrole cen transferowych – doniesienia z Ministerstwa Finansów!

Od dłuższego już czasu – praktycznie od dwóch lat – wskazujemy, że nasiliły się kontrole, w których kontrolujący pytali wprost o dokumentację cen transferowych, lub badali te kwestie „niby przypadkiem”. Sygnalizowaliśmy zagrożenie i wskazywaliśmy na konsekwencje. Często niestety, temat ten jest bagatelizowany przez naszych Klientów.
Skutki jak widać mogą być jednak groźne. Cytujemy poniżej wypowiedzi Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej zwracają zarazem czytelnikom uwagę na informację o wadze tego zagadnienia dla Ministerstwa Finansów. Nie trudno przewidzieć jakie będą najbliższe działania służb skarbowych.
Z komunikatu Ministerstwa Finansów i informacji przekazanej przez wiceministra finansów, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej Wiesława Jasińskiego dowiadujemy się, że:
W pierwszym półroczu tego roku kontrolerzy skarbowi wydali decyzje na kwotę ponad 9,5 mld zł, co oznacza wzrost o 36,6 proc. [rok do roku], a podatnicy wpłacili 566,5 mln zł (wzrost o 35,7 proc.).”
Bardzo ważna jest dla nas orientacja na kontrolę w zakresie cen transferowych i optymalizacji podatkowej. Tylko w tym półroczu wszczęliśmy postępowania kontrolne w 222 podmiotach, tj. 44 proc. więcej niż zakładaliśmy w grudniu ubiegłego roku. Deklarowaliśmy wtedy, poprzez komunikaty ministra finansów, że to będzie częściej następowało i tak się stało. Prawie 50 proc. więcej tych podmiotów zostało wytypowanych do kontroli„.
Kontrole w zakresie cen transferowych w podatkach dochodowych skutkowały określeniem zobowiązania podatkowego na łączną kwotę ponad 60 mln zł i zmniejszeniem deklarowanej straty o kwotę ponad 440 mln zł. W zakresie optymalizacji podatkowej – skutkowały określeniem zobowiązania podatkowego na łączną kwotę 560 mln zł, a jeśli chodzi o zmniejszenie zadeklarowanej straty – ponad 27 mln zł” – tłumaczył wiceminister.

Mariusz W. Gotowicz
Doradca Podatkowy
właściciel Kancelarii

Newsletter


Bądź na bieżąco