Sukcesja firmy, po śmierci przedsiębiorcy, wg nowych przepisów już niedługo!

Prezydent RP podpisał oczekiwaną przez przedsiębiorców ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
Nowe przepisy mają zapewnić przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi warunki do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci. Nowe rozwiązania regulują zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz kontynuowania działalności gospodarczej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.
Ustawa wprowadza nowy rodzaj podatnika niektórych podatków (PIT, VAT, akcyza, podatek od gier, podatek tonażowy i okrętowy), tj. przedsiębiorstwo w spadku. Ustawa pozwoli też zachować ciągłość  rozliczeń podatkowych firmy.

Nowe przepisy dotyczyć będą sytuacji, w których śmierć przedsiębiorcy nastąpi po dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie uchwalonej ustawy. Obecnie ustawa czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw a jej przepisy wejdą w życie, z pewnymi wyjątkami, po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nowymi rozwiązaniami związanymi z sukcesją przedsiębiorstw to zapraszamy do kontaktu.

Violetta Wełnicka

Doradca Podatkowy

Newsletter


Bądź na bieżąco