Fiskus chce daniny od szkół!

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca zawarł zwolnienie podmiotowe w zakresie podatku od nieruchomości. Zwolnił z podatku od nieruchomości uczelnie – szkoły wyższe. Zawarł jednak w art.7 ust. 2 pkt 1 tej ustawy wyłączenie, które brzmi, cyt: „zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą.” Read More

fundusze

Podatek spadkowy – grupy podatkowe

Żeby przejść do tematu podatku spadkowego, najpierw przytoczmy sobie definicje spadku, który znajdziemy w art. 922 § 1. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.), który mówi, że: „spadkiem nazywamy prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzące z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej”. Read More

Kosztowna egzekucja- zapominalski pracodawca poniesie znacznie większe koszty

Jak powszechnie wiadomo egzekwowanie należności poprzez komornika zwiększa istniejące zobowiązanie dłużnika, gdyż musi on pokryć dodatkowo koszty związane z egzekucją. Po zmianach wprowadzonych w maju 2012 r. egzekucja może okazać się kosztowna nie tylko dla dłużników, ale także dla pracodawcy, jeśli ten nie wykona obowiązków nałożonych na niego w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko jego pracownikowi lub nie udzieli informacji żądanych przez komornika. Read More

sąd rozprawa

Na co należy zwrócić uwagę chcąc sprzedać nieruchomości w ramach majątku osobistego – część II – Wydatki na nowy cel mieszkaniowy

W niniejszym artykule będziemy kontynuwać temat Na co należy zwrócić uwagę chcąc sprzedać nieruchomości w ramach majątku osobistego. Tym razem skupimy się na wydatkach na nowy cel mieszkaniowy.
Jeżeli po sprzedaży mieszkania, domu, działki budowlanej mamy do zapłaty podatek dochodowy, to możemy do 30 kwietnia roku następującego po Read More

Korekta zeznania rocznego

Jeśli popełniliśmy błąd przy tworzeniu deklaracji podatkowej, a już jest po terminie składania deklaracji do urzędu skarbowego, nie musimy się martwić. Każdy ma prawo do skorygowania zeznania rocznego. Musimy tylko jeszcze raz złożyć prawidłowo zeznanie i zaznaczyć opcję „korekta”.
Korektę zeznania podatkowego można złożyć w okresie 5 lat (okres przedawnienia), licząc od końca roku, w którym została złożona pierwotna wersja zeznania, zatem korekty z bieżącego roku, czyli za rok poprzedni (2014) można składać do końca 2020 roku. Read More

Doradca podatkowy – naturalny i logiczny wybór podatnika

Prezes Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w oparciu o prowadzone statystyki stwierdził, że doradcy podatkowi w sporach podatkowych wykazują się wyjątkowym profesjonalizmem i są świetnie przygotowani do prowadzenia trudnych spraw. Ten istotny dla podatników, ale i samych doradców podatkowych fakt, potwierdzają przedstawiciele nauki. Nadto w zdecydowanej większości polskich spraw rozpatrywanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej występowali doradcy podatkowi Read More

Świadomy Podatnik Poznań 2

Na co należy zwrócić uwagę chcąc sprzedać nieruchomości w ramach majątku osobistego – część I

Sprzedając nieruchomość podatnicy często wpadają w pułapkę podatkową przyjmując interpretację korzystną dla siebie, ale sprzeczną z aktualną linią interpretacyjną Ministerstwa Finansów. Faktem jest, że po sprzedaży mieszkania, w zakresie uniknięcia podatku, niewiele da się już zrobić. Z tego powodu warto zastanowić się, czy któraś poniższych sytuacji nie przypomina tej, w której znaleźliśmy się chcąc sprzedać mieszkanie. Read More

Newsletter


Bądź na bieżąco