Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Zespół Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz przygotował informację dla Przedsiębiorców dotyczącą nowych obowiązków związanych z użytkowaniem kas fiskalnych.

W dniu 14 marca 2013 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Od dnia 1 kwietnia 2013 r. ma ono zastąpić dotychczas obowiązujące rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Rozporządzenie przewiduje szereg nowych obowiązków, które muszą spełnić Przedsiębiorcy ewidencjonujący obrót przy pomocy kas fiskalnych. Co prawda rozporządzenie daje czas Przedsiębiorcom na dostosowanie się do nowych wymogów do dnia 30 września 2013 r., to jednak warto już teraz pomyśleć o nowych obowiązkach. Szczególnie, że przedsiębiorcy w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2013 r. mogą stosować nowe zasady dotyczące kas fiskalnych, albo korzystając z okresu przejściowego stosować zasady obowiązujące dotychczas.

Rozporządzenie wprowadza m.in. dwie nowe i obowiązkowe ewidencje związane z ewidencjonowaniem obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, tj.

  • ewidencję zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług oraz
  • ewidencję oczywistych omyłek.

Kancelaria przygotowała wzory wskazanych powyżej ewidencji (do pobrania poniżej), które mogą być dla Państwa pomocne wobec nadchodzących zmian. Mogą one być przez Państwa stosowane od 1 kwietnia 2013 r. a obowiązkowo należy je prowadzić od 1 października 2013 r.

Dodatkowo przygotowaliśmy dla Państwa wzór ewidencji korekt obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących, który może Państwu posłużyć do korygowania obrotu wynikającego z innych zdarzeń niż zwroty towarów, reklamacje lub oczywiste omyłki (np. błędna stawka VAT, rabat posprzedażowy).

Mamy nadzieję, że przygotowane przez Zespół Kancelarii materiały będą dla Państwa pomocne i ułatwią dostosowanie się do nadchodzących zmian.

Ewidencje do pobrania:

ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług

ewidencja oczywistych omyłek

ewidencja korekt

Newsletter


Bądź na bieżąco