Jak powinna brzmieć nazwa firmy

Wiele osób rozpoczynających działalność gospodarczą zastanawia się jak powinna brzmieć prawidłowa nazwa firmy. By rozwiać wszelkie wątpliwości poniżej opisujemy co na ten temat mówią przepisy.

Zgodnie z przepisem art. 434 Kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Możliwe jest wprawdzie włączenie do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych, ale nie można tym samym pominąć rdzenia brzmienia firmy jakim jest pełne imię i nazwisko. Powyższe oznacza, że z mocy samego prawa firma, pod którą działa osoba fizyczna musi zawierać jej imię i nazwisko (rdzeń nazwy), acz nie ma żadnego znaczenia, w jakiej kolejności i w którym miejscu całego brzmienia firmy wystąpi jej rdzeń.

W przypadku spółek osobowych sytuacja wygląda podobnie. Nazwa spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko, nazwę jednego ze wspólników oraz dodatkowe oznaczenie spółka jawna. W przypadku spółki partnerskiej nazwa spółki powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego z partnerów oraz dodatkowe oznaczenie i partner bądź i partnerzy albo spółka partnerska. Poza tym konieczne jest określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Chcąc założyć spółkę komandytową należy pamiętać, że jej nazwa powinna zawierać nazwisko jednego bądź kilku komplementariuszy, a także oznaczenie spółka komandytowa. Nazwa spółki komandytowo – akcyjnej powinna wyglądać podobnie jak w przypadku spółki komandytowej z tą różnica, że konieczne jest oznaczenie spółka komandytowo – akcyjna.

Należy pamiętać, że poza wymogami prawnymi nazwa firmy powinna ułatwić identyfikację przedsiębiorcy, a także zachęcić jego kontrahentów do współpracy.

Newsletter


Bądź na bieżąco