Zmiany, które ustawodawca wprowadził od 1 stycznia 2017 roku w zakresie umów zleceń nie dotyczą jedynie minimalnej stawki godzinowej, która przypomnijmy wynosi 13 zł brutto, ale także ewidencjonowania godzin pracy zleceniobiorców.

Od 1 stycznia 2017 Roku zarówno w przypadku trwających jak i nowo zawieranych umów powinny zostać określone sposoby potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia bądź też świadczenia usług. Należy zaznaczyć, że w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi sposobu potwierdzenia liczby przepracowanych przez zleceniobiorcę godzin, ten sam dostarcza informację o czasie poświęconym na wykonanie usługi. Taka sytuacja może prowadzić do utracenia przez zleceniodawcę kontroli nad kosztami pracy zleceniobiorców.

Mając powyższe na uwadze nasza Kancelaria przygotowała ewidencję czasu do umów zleceń, którą mogą Państwo wykorzystać w swojej działalności.

Do pobrania:

EWIDENCJA PRZEPRACOWANYCH GODZIN DO UMOWY ZLECENIA

Michał Wozikowski

Menedżer w Kancelarii

Newsletter


Bądź na bieżąco