Podatki w dobie kryzysu

Planowanie podatkowe w czasie spowolnienia gospodarczego ma bardzo istotne znaczenie, gdyż każda danina na rzecz fiskusa jest ostatecznym, bezzwrotnym i jednostronnym świadczeniem obciążającym aktywa podmiotu gospodarczego.

Tym samym zaniechanie wprowadzenia w jednostce polityki podatkowej, czy też analizy (audytu) podatków w danym podmiocie prowadzą najczęściej do nieuzasadnionych dodatkowych obciążeń podatkowych. Przekłada się to się wprost na zmniejszenie posiadanych środków obrotowych, co w efekcie ma odniesienie na możliwości finansowania wydatków.

Nie ma większego znaczenia, czy nadmierne obciążenia dotyczą podatków lokalnych np. od nieruchomości, czy też zwiększony koszt podatkowy rozpoznać można w podatku VAT. W każdym przypadku podmiot (przedsiębiorca) musi ponieść koszt podatkowy, a dopiero po ewentualnym audycie jest w stanie wystąpić o zwrot nadpłaty.

Tak więc, w najbliższych miesiącach, a nawet latach, menedżerowie zarządzający firmami powinni przyjrzeć się płaconym podatkom pod kątem ich wysokości i zasadności. Zalecenie to nie dotyczy wbrew pozorom dużych firm, gdyż tam najczęściej jest prowadzona polityka podatkowa realizowana poprzez służby własne lub poprzez realizowany na zasadzie outsourcingu stały nadzór podatkowy. Im firma mniejsza, tym bardziej odczuwa obciążenia podatkowe i tym bardziej winna ten aspekt swojej działalności poddać ocenie doradców podatkowych. Przy okazji przeglądu podatkowego doradca podatkowy rozpoznać może ryzyka podatkowe, a nawet istotne nieprawidłowości.

Wcześniejsze samodzielne skorygowanie podatków jest wielokrotnie tańsze i co ważne eliminuje zagrożenia karne skarbowe! Nadto pozwala na zaoszczędzenie znacznych kwot pieniężnych.

Wybierając doradcę podatkowego do wykonania audytu podatkowego, zdecydować się trzeba na znaną na rynku większą kancelarię, gdyż doświadczenie zawodowe w obsłudze wielu różnych firm (podatników) jest tu najważniejszym warunkiem. Przepisy podatkowe są na tyle trudne i niespójne, że sama ich znajomość nie gwarantuje prawidłowego ich zastosowania i przyporządkowania w danej firmie.

Potrzebna jest znajomość nie tylko prawa, ale i zachowania urzędników, ich podejścia, a często nawet samych reakcji.

Reasumując rekomendować należy w dobie kryzysu przeprowadzenie oceny zagadnień podatkowych, bo wprawdzie wiąże się to w kosztami (wydatek na poczet honorarium), ale pozwala zaoszczędzić pieniądze przeznaczane na podatki, jak i zminimalizować ryzyko podatkowe.

Mariusz Gotowicz
Doradca Podatkowy

Newsletter

Bądź na bieżąco