Kancelaria w sieci


Obserwuj @gotowicz_pl blogownik Podatki Online


Publikacje -> Porady

z 2

Odsetki ustawowe w 2016 r.

Do końca roku 2015 wysokość odsetek ustawowych wynosiła 8%, przy czym maksymalna ich wysokość nie mogła przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu...

(więcej)


Opodatkowanie zaliczek rejestrowanych na kasie fiskalnej – wybór do 20 stycznia!

Na podstawie przepisów IV ustawy deregulacyjnej, tj. ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej wprowadzono z dniem 1 stycznia 2015 r. uproszczenie rozliczeń...

(więcej)


Ulga dla honorowych krwiodawców

Podatnicy, którzy są honorowymi dawcami krwi, mają prawo w rozliczeniu rocznym odliczyć od dochodu darowiznę na cele krwiodawstwa, potocznie zwaną ulgą na krew.
Za...

(więcej)


Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości

Podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości podatnik zobowiązany jest zapłacić w przypadku:

  • uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich...
(więcej)


Darowizna 1% podatku

Podatnicy rozliczający się za 2013 rok mają możliwość wskazania organizacji pożytku publicznego (OPP), którą chcą obdarować 1% swojego podatku należnego. Darowiznę...

(więcej)


Ulga rehabilitacyjna - czy należy dokumentować poniesione wydatki

Wysokość poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, ustala się na podstawie dokumentów...

(więcej)


ulga rehabilitacyjna - nie podlegają odliczeniu

Odliczeniu od dochodu nie podlegają wydatki, które w całości zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego...

(więcej)


ulga rehabilitacyjna - możliwość dokonania odliczeń

Odliczeń dokonuje się

1) od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, przy czym może to nastąpić:

    • w trakcie roku...

(więcej)


Ulga rehabilitacyjna - wystąpienie z wnioskiem do MF

W razie wątpliwości, czy poniesienie konkretnych wydatków kwalifikuje się do odliczenia warto wystąpić z zapytaniem do Ministra Finansów. Jest to wniosek o wydanie...

(więcej)


Ulga rehabilitacyjna - pytania i odpowiedzi

1) Czy osoba mająca na utrzymaniu troje dzieci niepełnosprawnych ma prawo odliczenia odrębnie na każde dziecko wydatków z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb...

(więcej)


Ulga rehabilitacyjna - przykłady wydatków

1. Wydatki związane z użytkowaniem samochodu osobowego na dojazdy na zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne.
Aby skorzystać z możliwości odliczenia wydatków na samochód...

(więcej)


Ulga rehabilitacyjna - dokumentowanie poniesionych wydatków

Wysokość poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, ustala się na podstawie dokumentów...

(więcej)


Ulga rehabilitacyjna - możliwość odliczenia

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych...
(więcej)


Ulga rehabilitacyjna - kto może korzystać

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z ulgi tej skorzystać mogą osoby fizyczne, które posiadają:
  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy...
(więcej)


Czy kontrola podatkowa może odbyć się w domu?

Organ podatkowy tylko w ściśle określonych przypadkach może dokonać kontroli podatnika w jego mieszkaniu. Prezentujemy bardzo ciekawy wyrok Sądu Administracyjnego, który...

(więcej)


Zamów newsletter

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!Kontakt


Bydgoszcz:
tel. (52) 327 03 09
kom. 509 974 784
sekretariat@gotowicz.pl

Żnin:
tel. (52) 303 14 42
kom. 508 195 138
biuro.znin@gotowicz.plNasza "ofertówka"


katalog reklamowy kancelarii - online

Copyright © 2014 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz. All rights reserved.
INTERNETOWY SERWIS PODATKOWY:ZADAJ PYTANIE DORADCY PODATKOWEMU
BLOGOWNIK PODATKOWY:


Oficjalny blog
Kancelarii Doradztwa Podatkowego
Mariusz Gotowicz