Kancelaria w sieci


Obserwuj @gotowicz_pl blogownik Podatki Online


Aktualności

Przekształcenie działalności część IV - zamknięcie ksiągZgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, czyli na dzień poprzedzający wpis jednoosobowej spółki z o.o. do rejestru, przedsiębiorca obowiązany jest zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić sprawozdanie finansowe. Nie ma jednak on obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji. Gdyby jednak przedsiębiorca zdecydował, że inwentaryzacja taka zostanie przeprowadzona to należy ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.
 

Nowo powstała spółka obowiązana jest natomiast do otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień przekształcenia, tj. na dzień wpisu spółki do rejestru - w ciągu 15 dni od tego zdarzenia.
 

Przedsiębiorca, który przed przekształceniem nie prowadził ksiąg rachunkowych, zobowiązany jest do sporządzenia wykazu aktywów i pasywów (inwentarza), który będzie on podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych spółki przekształconej.
 

Jeżeli więc przekształcenie nastąpi  z datą 8 grudnia, to księgi zamykane są na dzień 7 grudnia, a ich otwarcie nastąpi na dzień 8 grudnia.

 

 

Violetta Wełnicka

Doradca Podatkowy

Zamów newsletter

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!Kontakt


Bydgoszcz:
tel. (52) 327 03 09
kom. 509 974 784
sekretariat@gotowicz.pl

Żnin:
tel. (52) 303 14 42
kom. 508 195 138
biuro.znin@gotowicz.plNasza "ofertówka"


katalog reklamowy kancelarii - online

Copyright © 2014 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz. All rights reserved.
INTERNETOWY SERWIS PODATKOWY:ZADAJ PYTANIE DORADCY PODATKOWEMU
BLOGOWNIK PODATKOWY:


Oficjalny blog
Kancelarii Doradztwa Podatkowego
Mariusz Gotowicz