Kancelaria w sieci


Obserwuj @gotowicz_pl blogownik Podatki Online


Aktualności

Czy dieta związana z dojazdem przedsiębiorcy do kontrahenta może być kosztem uzyskania przychodu?Możliwość zaliczania diet do kosztów uzyskania przychodu budzi wątpliwości po stronie fiskusa, który zdarza się, że uznaje, iż dieta nie stanowi w takim przypadku kosztu uzyskania przychodu. Sądy stają jednak po stronie podatników.
 

W takiej sprawie wypowiedział się między innymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, który w wyroku z dnia 28 czerwca 2017 r. sygn. akt  I SA/Ol 284/17 uchylił decyzję fiskusa, zgadzając się z poglądem podatnika, iż wydatki związane z dietami stanowią jednak koszt uzyskania przychodu.
 

Zaskarżona decyzja dotyczyła sytuacji, w której osoba fizyczna prowadziła działalność gospodarczą. Działalność ta polegała na świadczeniu obsługi prawnej na rzecz kancelarii prawnych, sporządzaniu pism procesowych i opinii prawnych, zastępstwie procesowym, sporządzaniu i opiniowaniu umów cywilnoprawnych. Miejsce prowadzenia działalności znajdowało się w miejscu zamieszkania a usługi świadczone były w siedzibie głównego kontrahenta w odległej miejscowości, w której przedsiębiorca wynajął także mieszkanie na czas świadczenia usług.
 

Sąd w przywołanym orzeczeniu stanął po stronie podatnika, zgadzając się, że podróżą służbową przedsiębiorcy będzie każdorazowo wykonywanie czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poza miejscowością, w której mieści się stałe miejsce jej wykonywania (siedziba). Oznacza to, że wydatki te jako nie wyłączone z kosztów powinny zmniejszać postawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

 

Violetta Wełnicka

Doradca Podatkowy

Zamów newsletter

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!Kontakt


Bydgoszcz:
tel. (52) 327 03 09
kom. 509 974 784
sekretariat@gotowicz.pl

Żnin:
tel. (52) 303 14 42
kom. 508 195 138
biuro.znin@gotowicz.plNasza "ofertówka"


katalog reklamowy kancelarii - online

Copyright © 2014 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz. All rights reserved.
INTERNETOWY SERWIS PODATKOWY:ZADAJ PYTANIE DORADCY PODATKOWEMU
BLOGOWNIK PODATKOWY:


Oficjalny blog
Kancelarii Doradztwa Podatkowego
Mariusz Gotowicz