Kancelaria w sieci


Obserwuj @gotowicz_pl blogownik Podatki Online


Aktualności

Strata przedawnia się na takich samych zasadach jak zobowiązanie podatkowe – uchwała NSAWczoraj t.j. 6 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w sprawie o sygn. akt II FPS 3/17 wypowiedział się w sprawie możliwości prowadzenia postępowania podatkowego i orzekania o wysokości straty.
 

Zdaniem NSA „W świetle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r., nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym została ona poniesiona, w sytuacji gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za ten rok.”
 

Uchwała odpowiada na pytanie jak liczyć 5 lat, w przypadku rozliczania straty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, poniesiona strata może być odliczona od dochodu przez pięć kolejno następujących po sobie lat, nie więcej niż 50% w jednym roku.
 

Problem dotyczył tego, jak liczyć pięć lat, czy od końca roku, w którym podatnik odlicza stratę od dochodu czy też liczy się termin przedawnienia zobowiązania za rok, w którym strata została poniesiona.
 

Za pierwszą opcją opowiadał się fiskus, i tu termin przedawnienia wynosił praktycznie aż 10 lat a za drugą podatnicy, którzy uważali że jest to 5-letni okres.
 

NSA stanął po stronie podatników i uznał, że nie można prowadzić postępowania w sprawie straty po przedawnieniu zobowiązania za rok, w którym ta strata została poniesiona.
 

Uchwała ta oznacza, że podatnicy którzy osiągnęli stratę za dany rok podatkowy nie muszą już przechowywać dokumentów przez 10 lat!


Violetta Wełnicka

Doradca Podatkowy

Zamów newsletter

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!Kontakt


Bydgoszcz:
tel. (52) 327 03 09
kom. 509 974 784
sekretariat@gotowicz.pl

Żnin:
tel. (52) 303 14 42
kom. 508 195 138
biuro.znin@gotowicz.plNasza "ofertówka"


katalog reklamowy kancelarii - online

Copyright © 2014 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz. All rights reserved.
INTERNETOWY SERWIS PODATKOWY:ZADAJ PYTANIE DORADCY PODATKOWEMU
BLOGOWNIK PODATKOWY:


Oficjalny blog
Kancelarii Doradztwa Podatkowego
Mariusz Gotowicz